Autor: Szkoła Podstawowa

Informacje związane z nauczaniem zdalnym

Informacje związane z nauczaniem zdalnym od 9.11.2020 r. do 29.11.2020 r. 1. Klasy I-III przechodzą w tryb nauczania zdalnego. Klasy IV-VIII, LSP i OSSP pozostają w trybie nauczania zdalnego 2. Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym 3. Funkcjonowanie świetlicy szkolnej: od 6.30 4. Funkcjonowanie biblioteki szkolnej : 7.30-15.30 5. Funkcjonowanie stołówki szkolnej: Ze stołówki szkolnej korzystają tylko oddziały przedszkolne oraz osoby przebywające na terenie szkoły (uczniowie przebywający w świetlicy klas I i nauczyciele pracujący w budynku szkoły, którzy dokonali płatności na miesiąc listopad 2020). Stołówka szkolna otwarta jest w godzinach 12:15-14:00...

Więcej

komunikat

Szanowni Państwo. Od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. klasy IV-VIII i LSP przechodzą w tryb nauczania zdalnego. Oddziały przedszkolne oraz I-III funkcjonują bez zmian w systemie stacjonarnym. Zajęcia zdalne odbywać się będą za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego w sekretariacie szkoły. Piotr Floerke dyrektor...

Więcej

komunikat

Ze względu na wystąpienie zakażeń na terenie szkoły wirusem SARS COV-2 informujemy, że część zespołów klasowych przechodzi w tryb nauczania zdalnego. Szczegółowe informacje przekazywane są poprzez dziennik elektroniczny. Piotr Floerke dyrektor...

Więcej