W dniach 2.01-13.01.2017 przyjmowane będą opłaty za obiady  (pok. 25A – szatnie)

Kwoty za styczeń (19 dni):

  • obiad uczeń ZSM I GIMNAZJUM – 57,00 zł
  • obiad pracownik ZSM – 121,60 zł
  • obiad kl.0 –  49,40 zł 

W dniach 2.01-20.01.2017 przyjmowane będą opłaty za obiady  (pok. 25A – szatnie)

Kwoty za luty (12 dni):

  • obiad uczeń ZSM I GIMNAZJUM – 36,00 zł
  • obiad pracownik ZSM – 76,80 zł
  • obiad kl.0 –  31,20 zł

PROSZĘ O TERMINOWE REGULOWANIE PŁATNOŚCI.

BRAK PŁATNOŚCI SKUTKUJE SKREŚLENIEM Z LISTY KORZYSTAJĄCYCH.

Ponadto informuję, że osoby chcące zrezygnować z korzystania z posiłków są zobowiązane  zgłosić  ten fakt najpóźniej w ostatnim tygodniu przed datą rezygnacji.

Godziny przyjmowania wpłat:

poniedziałek     07.30 – 15.30

wtorek               07.30 – 15.30

środa                  08.00 – 16.00

czwartek            07.30 – 15.30

piątek                 07.30 – 15.30