BEZPIECZNE  FERIE  ZIMOWE

W dniu 24 stycznia 2017 roku dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniów OSSP przeprowadzone zostało spotkanie z przedstawicielami Powiatowej Straży Pożarnej  w Golubiu-Dobrzyniu. Tematem spotkania było bezpieczeństwo zabaw zimowych oraz właściwe zachowanie w sytuacjach zagrożenia.

Takie spotkania odbywają się każdego roku. Są atrakcyjne i ciekawie prowadzone. Uczniowie naszej szkoły serdecznie dziękują za współpracę w realizacji zadań wychowawczych z zakresu bezpieczeństwa dziecka.

20170124_111705 20170124_111821 20170124_111827 20170124_111955