11 kwietnia 2017 r. odbyło się kolejne działanie w ramach realizacji szkolnego projektu dydaktyczno-wychowawczego „Z TĘCZĄ W PLECAKU”. Uczniowie z klas 2d, 2c i 2h pod kierunkiem wychowawczyń: mgr Jolanty Klewicz, mgr Anny Mątowskiej i mgr Anny Szczutkowskiej zaprezentowali społeczności uczniowskiej klas 1-3 program słowno-muzyczny propagujący poprawną wymowę pn. „Wierszyki łamiące języki”. Działanie to stało się już tradycją w naszej szkolnej rzeczywistości, gdyż realizowane jest po raz trzeci.

SDC12866