W dn. 20 i 21 listopada 2018 r., o godz. 16.00-16.30 zapraszamy Rodziców na salę konferencyjną naszej  szkoły, gdzie pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu wygłosi prelekcję nt „Dziecko w sieci komputerowo-internetowej”.