W dniach  20.03-22.03.2019 w ZSM będą odbywały się rekolekcje.