6 marca br. uczniowie klas 1-8 naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w „żywej” lekcji historii pn. „Polscy bohaterowie narodowi – legenda Józefa Piłsudskiego” zaprezentowanej przez Chorągiew Zaciężną APIS z Gniewu.  (MS)

20190306_090905 20190306_090854 20190306_090844 20190306_090633 20190306_090441 20190306_091305 20190306_091036 20190306_091029 20190306_091314 20190306_091821 20190306_091829