image.png

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”

Projekt dotyczy realizacji zadań związanych z edukacją środowiskową, która prowadzona będzie na obszarach chronionych województwa, w szczególności Natura 2000, przy wykorzystaniu nowopowstałej infrastruktury edukacyjnej parków krajobrazowych.

Głównym celem strategicznym projektu jest zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego dotyczącej wartości terenów chronionych województwa, wiedzy na temat form ich ochrony i korzyści z tego płynących dla mieszkańców obecnie i na przyszłość. Do celów szczegółowych zaliczyć można edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, pozyskiwanie akceptacji dla działań ochronnych na terenach cennych przyrodniczo w województwie oraz uświadomienie wartości terenów cennych przyrodniczo dla zrównoważonego rozwoju województwa.

W kwietniu br. w naszej szkole, w ramach realizacji powyższego projektu Zieloni Edukatorzy z Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzą w naszej szkole zajęcia edukacyjne.