Szanowni Państwo

od dnia 24-04-2019 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają wznowione tylko w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych.
Plan lekcji podawany będzie codziennie ok. godz. 14.00 w dzienniku elektronicznym i na facebooku szkoły.

Szkoła Podstawowa w dalszym ciągu sprawuje tylko opiekę w świetlicy nad uczniami, którzy przybędą do szkoły.

Dzieci z klas zerowych również pracują wg zwykłego harmonogramu.

Dla osób zapisanych na stołówkę szkolną istnieje możliwość skorzystania z posiłku w dniach strajku. Proszę rodziców/opiekunów o przesłanie informacji o chęci korzystania przez dziecko z obiadu w dniach 24.04. – 30.04. NAJPÓŹNIEJ DO JUTRA, 24.04. DO GODZ. 09.00 (poprzez dziennik elektroniczny – informacje proszę kierować do p. Magdaleny Ryneckiej, lub na maila sp2_gd@o2.pl)

Szczegółowe informacje będą pojawiać się codziennie około godziny 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy