Szanowni Państwo.

Z powodu braku możliwości określenia ilości nauczycieli podejmujących pracę w dniu 26-04-2019 roku, szkoła będzie działała na zasadzie jak w okresie strajku. Prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego. Ogólnokształcąca Szkołą Sztuk Pięknych pracuje według planu podanego na dzień 26-04-2019 r.

Od dnia 29-04-2019 roku wznowione zostają zajęcia dla wszystkich oddziałów Zespołu Szkół Miejskich zgodnie z planem lekcji, który obowiązuje w dzienniku elektronicznym.                       (PF)