Informuję, że zebrania z rodzicami zaplanowano w następujących terminach:

14 maja br. – dla rodziców/opiekunów uczniów klas I-III

15 maja br. – dla rodziców/opiekunów uczniów klas IV-VIII i OSSP.

Szczegóły dot. spotkań (godzinę, salę, ewentualnie inny termin) podadzą uczniom wychowawcy klas.

W tych dniach  w godzinach 16.30 – 18.00 dyżur pełnić będą również pozostali nauczyciele pozostając do dyspozycji rodziców.  (MR)