Zapraszam serdecznie rodziców/opiekunów uczniów Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu na spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu dot. przedstawienia i omówienia procedur dot. bezpieczeństwa w szkole.

Spotkanie zaplanowano na 22 maja br., godz. 17.00, sala konferencyjna Zespołu Szkół Miejskich.

Zachęcam do udziału i dyskusji.

Piotr Floerke
dyrektor
Zespołu Szkół Miejskich
w Golubiu-Dobrzyniu