21 października 2019 r., tradycją lat ubiegłych, uczniowie klas I-III uczestniczyli w pierwszej, w tym roku szkolnym, audycji muzycznej pt. „Garść dźwięków, szczypta ciszy czyli rytm” z udziałem muzyków Filharmonii Bydgoskiej. Tematem spotkania był rytm, który towarzyszy nam wszędzie.  Muzycy wspólnie ze słuchaczami sprawdzili jak ważną rolę pełni w muzyce. W sposób praktyczny dowiedli, czy melodia może istnieć bez rytmu i czy sam rytm jest muzyką. Odkryli także przed uczniami możliwości, które skrywają dźwięki uwięzione w instrumentach muzycznych.