Przetarg nieograniczony  pn. „Dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu – Dobrzyniu”  – patrz zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

SZCZEGÓŁY:

SPECYFIKACJA przetarg 2019(1)

informacja do przetargu

załącznik nr 4_oświadczenie o grupie kapitałowej

załącznik nr 3_oświadczenie

zalacznik nr 1_szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

zał. nr 2 formularz oferty

zał. nr 5 – wzór umowy