05 grudnia w godz. 16.30 – 17.00 odbędzie się dyżur nauczycieli na spotkania z rodzicami.