Szanowni Państwo

  1. Zawiesza się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Zespole Szkół Miejskich od 12 marca 2020 do 25 marca 2020 r.
  2. 12 i 13 marca 2020 r. będą odbywały się jedynie zajęcia opiekuńcze (świetlica).
  3. Zawiesza się działalność stołówki szkolnej od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.

W porozumieniu z ks. kan. mgr Jarosławem Wacławem Kuleszą, Proboszczem Parafii p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą, Diecezja Płocka odwołane zostają Rekolekcje Wielkopostne.

Z poważaniem

Piotr Floerke