Dla wszystkich dzieci
 bezpłatne materiały do druku #ZadaniaBezNudy04

jak i w postaci video KodujZNami

#ZadaniaBezNudy część I
ZadaniaBezNudy1

#ZadaniaBezNudy część II
Zadania łatwiejsze: ZadaniaBezNudy02
Zadania trudniejsze: ZadaniaBezNudy2a

#ZadaniaBezNudy część III
ZadaniaBezNudy3

Czwarty odcinek KodujZnami#4