Od 27.04.2020 roku godziny przyjmowania petentów w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu ulegają zmianie:

08.00 – 13.00

(MR)