Absolwentów klas 8. zapraszamy do kontynuowania nauki w Zespole Szkół Miejskich, w Liceum Sztuk Plastycznych.

Plakat Promocyjny!  (kliknij i otwórz link, aby zobaczyć plakat)