Prosimy rodziców o zapoznanie dzieci z poniższym i stosowanie się do wskazanych godzin – DBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCH!
(MR)