Ze względu na wystąpienie zakażeń na terenie szkoły wirusem SARS COV-2 informujemy, że część zespołów klasowych przechodzi w tryb nauczania zdalnego. Szczegółowe informacje przekazywane są poprzez dziennik elektroniczny.
Piotr Floerke
dyrektor szkoły