Informacje związane z nauczaniem zdalnym od 9.11.2020 r. do 29.11.2020 r.
1. Klasy I-III przechodzą w tryb nauczania zdalnego.
Klasy IV-VIII, LSP i OSSP pozostają w trybie nauczania zdalnego
2. Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym
3. Funkcjonowanie świetlicy szkolnej: od 6.30
4. Funkcjonowanie biblioteki szkolnej : 7.30-15.30
5. Funkcjonowanie stołówki szkolnej:
Ze stołówki szkolnej korzystają tylko oddziały przedszkolne oraz osoby przebywające na terenie szkoły (uczniowie przebywający w świetlicy klas I i nauczyciele pracujący w budynku szkoły, którzy dokonali płatności na miesiąc listopad 2020).
Stołówka szkolna otwarta jest w godzinach 12:15-14:00
(MR)