Przypominam, że w czwartek 3 listopada 2016 r. w godzinach 16.00 do 16.30 nauczyciele Zespołu Szkół Miejskich pełnić będą dyżur w szkole. Zapraszam rodziców (prawnych opiekunów) do kontaktu.

Marek Bielecki

Dyrektor ZSM