(kliknij w interesujący Cię link, aby zobaczyć więcej)

rok szkolny 2018/2019

 Zapytanie ofertowe na środki czystości do Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu  – opublikowane 01.04.2019 r.

Przetarg na zamówienie publiczne pn. „Dostawa artykułów spożywczych dla ZSM w Golubiu-Dobrzyniu”

zalacznik nr 1_szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

zalacznik nr 2_formularz oferty

załącznik nr 3_oświadczenie

załącznik nr 4_oświadczenie o grupie kapitałowej

zał. nr 5 – wzór umowy(1)

skanowanie0012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

——————————————————————————————————————————-

Protokół – „Dostawa środków czystości…”


zapytanie ofertowe_środki czystości

załącznik 2_projekt umowy

załącznik 1_formularz ofertowy


Informacja  z otwarcia ofert „Dostawa art. spożywczych….”

zbiorcze zestawienie wykonawców


SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

zestawienie ofert

zalacznik nr 1_szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

zalacznik nr 2_formularz oferty

zalacznik nr 3_oświadczenie-2

załącznik nr 4_oświadczenie o grupie kapitałowej

zał. nr 5 – wzór umowy(1)