Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

Kalendarz roku szkolnego 2020-2021 kliknij w link i zobacz więcej

————————————————————————–

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

Kalendarz roku szkolnego 2018,2019  (zobacz więcej)

———————————————————————————————————-

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

 

Cel do realizacji Termin
Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017 r.
Odbycie I tury zebrań klasowych  6-7 września 2017 r.
Zebranie rady rodziców  11 września 2017 r.
Uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych  6 październik 2017 r.
Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej:  I półrocze „Od kodowania do programowania”
Odbycie II tury zebrań klasowych

Próbny egzamin maturalny

Próbny egzamin gimnazjalny

 XI/XII 2017 r.

4-7 grudnia 2017 r.

11-13 grudnia 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2017 r.
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej -klas VI OSSP

Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej – śródroczne

8 stycznia 2018 r.

5 luty 2018 r.

Odbycie „wywiadówek”.  6,7 luty 2018 r.
Ferie zimowe  12 – 25 luty 2018 r.
Zabawy karnawałowe dla uczniów  29.01-02.02 2018 r.
Warsztaty Rady Pedagogicznej II półrocze
Wiosenna przerwa świąteczna  29.03-03.04.2018 r.
Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej  14 marca 2018 r.
Egzamin – Historia Sztuki                                                  Egzamin – Ceramika                                                               Egzamin gimnazjalny

Klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej/roczne/ dla klasy VI OSSP

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasie VI OSSP

26 marca 2018 r.                                                    23 marca 2018 r.                                           18,19,20 kwietnia 2018 r.

24 kwietnia 2018 r.

27 kwietnia 2018 r.

Odbycie III tury zebrań klasowych  maj 2018 r.
Święto Szkoły, Dzień Dziecka, Dzień Sportu

UROCZYSTE OBCHODY 100-LECIA SZKOŁY

 4 czerwca 2018 r.

8,9 CZERWCA 2018 R.

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – roczne  19 czerwca 2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  22  czerwca 2018 r.
Podsumowujące posiedzenie Rady Pedagogicznej  22 czerwca 2018 r.
Dodatkowe dni wolne od nauki  18.10.2017r., 2.05.2018 r., 4.05.2018 r., 1.06.2018 r.,08.06.2018 r.

Egzamin gimnazjalny – 18,19,20.04.2018 r.

Matura – 4.05.2018 r. – j. polski                     7.05.2018 r. – matematyka                               8.05.2018 r. – j. obcy