“Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,  jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

  Wisława Szymborska

  sdc12342 sdc12329                                                                                            

 Godziny pracy biblioteki:


Poniedziałek  8.00 – 15.00

Wtorek            8.00 – 15.00    

Środa               8.00 – 15.00      

Czwartek        8.00 – 15.00

Piątek              8.00 – 15.00

sdc12331 sdc12333 sdc12340  sdc12345 sdc12347 sdc12349 sdc12350 sdc12352

Biblioteka szkolna  to nowoczesna pracownia interdyscyplinarna, wspierająca i ułatwiająca realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły, wspomagająca realizację edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów. Biblioteka stwarza również możliwość samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań. Udziela pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Godziny otwarcia umożliwiają dostęp do zborów i informacji podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

Biblioteka obsługiwana jest przy pomocy programu MOL Optimum, w którym opracowuje  i udostępnia się zbiory.

Biblioteka posiada:

 • wypożyczalnię z wolnym dostępem do półek,
 • czytelnię wyposażoną w :

– Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (4 stanowiska komputerowe  z dostępem do Internetu)
– sprzęt: TV, odtwarzacz kaset VHS, płyt DVD    i CD–rom.

 Zbiory:

Księgozbiór składa się z :

 • Lektur,
 • bajek, baśni, opowiadań dla dzieci,
 • literatury pięknej polskiej i obcej,
 • literatury popularno-naukowej,
 • literatury pedagogicznej i psychologicznej,
 • słowniki i encyklopedie,
 • podręczników.

 

 Biblioteka przechowuje ponadto dokumenty regulujące pracę szkoły:

 • Statut,
 • Program Wychowawczy,
 • Program Profilaktyki.

Biblioteka organizuje:

 • lekcje z  edukacji czytelniczej i medialnej,
 • wystawy,
 • konkursy i imprezy czytelnicze.