Rada Rodziców Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

                                     rok szkolny 2017/2018

Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

  1. Szymańska Ewelina – Przewodnicząca
  2. Kurek Wojciech – Z-ca przewodniczącej
  3. Kuskowski Sławomir – Skarbnik
  4. Rzepecka Aleksandra – Sekretarz
  5. Malinowska Joanna – Członek

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu

  1. Bukowski Janusz – Przewodniczący
  2. Leszczyńska-Dębie Anita – Członek
  3. Lewandowska Jolanta – Członek

 

Informacje Rady Rodziców

Rada Rodziców informuje i przypomina o dobrowolnych składkach na rzecz Rady Rodziców, które można wpłacać w sekretariacie szkoły, u skarbników klasowych, lub bezpośrednio na konto:

Rady Rodziców Zespołu Szkół Miejskich,

PKO BP SA o numerze rachunku 27 1020 5024 0000 1302 0007 6984  z dopiskiem składka.

Skarbnicy klasowi, którzy chcieliby wpłacić zebrane pieniądze bezpośrednio na konto mogą potrącić sobie koszty przelewu bankowego. ( prosimy w tytule przelewu podać informacje dotyczące klasy, z której pochodzą składki).

 

Wszyscy, którzy chcieliby się podzielić spostrzeżeniami z Radą Rodziców mogą zrobić to przez swojego przedstawiciela klasowego oraz bezpośrednio na adres maila:

radarodzicow.zsmgd@gmail.com