SYMBOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. ORŁA BIAŁEGO

 LOGO SZKOŁY

tarcza

 SZTANDAR I HYMN SZKOŁY

szt 1Zarówno sztandar, jak i hymn są symbolami stanowiącym o charakterze szt2szkoły. Na ogłoszony przez dyrekcję szkoły konkurs na tekst hymnu wpłynęło ponad sześćdziesiąt  prac. Komisja konkursowa wyłoniła najlepsze teksy, spośród których Rada Pedagogiczna uznała za najlepszy utwór Miłosza Smachy – ucznia piątej klasy naszej szkoły.

Muzykę do wybranego tekstu skomponował nauczyciel muzyki Grzegorz Florek.

HYMN SZKOŁY

           słowa: Miłosz Smacha, muzyka: Grzegorz Florek

,,Orzeł Biały”

nuty hymnuWpatrzony w loty Orła Białego

Po swe marzenia sięgaj kolego.

Mocno wytężaj umysł i serce.

I śmiało bierz los w swe młode ręce.

Ref.                                                    

W szumie skrzydeł Orła Białego

Bezpiecznie schronię się wraz z kolegą.

Bo szkoła nasza jak orzeł biały

Otoczy nas swymi skrzydłami.

W twe ślady każdy chętnie wyruszy.

Nie bacząc na trudy i znoje.

Niech przyjaźń, radość rozpalą duszę.

Łącząc serce moje i twoje.

Ref. W szumie skrzydeł …

 

Bo w każdym z nas ślad pozostanie.

Tego cośmy tu razem przeżyli.

Śląc ludziom i światu przesłanie.

Żeśmy tu właśnie nowe drogi odkryli.

Ref.  W szumie skrzydeł…

Klasy 0-III

Klasy IV-VI

Plac Nivea