Pedagog klasy I-III


pedagog„Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości”

Mirosława Michalec, pedagog szkolny w klasach I-III – organizuje w szkole pomoc pedagogiczną dla dzieci, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowankom i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, policją oraz sądami.

Pomaga wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych, innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizacji dyskusji na tematy ważne, interesujące dzieci.

Współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji, metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

Godziny pracy:

Poniedziałek 10.50 – 15.00

Wtorek 11.45 – 13.30

Środa 8.00 – 9.40

Czwartek 11.45 – 14.30

Piątek 10.50 – 14.00

Kontakt:

tel. 566832026 wew. 51